Últimos indicadores


Variacin mayo 2017 respecto de abril 2017
1,3%
Variacin mayo 2017 respecto de abril 2017
1,3%
Variacin mayo 2017 respecto de abril 2017
0,9%
Variacin marzo 2017/febrero 2017 (desestacionalizado)
1,9%
Variacin 1er. trimestre 2017/1er. trimestre 2016
0,3%flechita
flechita