Últimos indicadores


Variacin mayo 2018 respecto de abril 2018
2,1%
Variacin mayo 2018 respecto de abril 2018
2,7%
Variacin mayo 2018 respecto de abril 2018
7,5%
Variacin marzo 2018/febrero 2018 (desestacionalizado)
-0,1%
Variacin 4to. trimestre 2017/4to. trimestre 2016
3,9%flechita
flechita