Últimos indicadores


Variacin julio 2018 respecto de junio 2018
3,1%
Variacin julio 2018 respecto de junio 2018
1,8 %
Variacin julio 2018 respecto de junio 2018
4,7%
Variacin mayo 2018/abril 2018 (desestacionalizado)
-1,4%
Variacin 1er. trimestre 2018/1er. trimestre 2017
3,6%flechita
flechita