Últimos indicadores


Variacin marzo 2019 respecto de febrero 2019
4,7%
Variacin marzo 2019 respecto de febrero 2019
2,6%
Variacin marzo 2019 respecto de febrero 2019
4,1%
Variacin enero 2019/diciembre 2018 (desestacionalizado)
0,6%
Variacin 4to. trimestre 2018/4to. trimestre 2017
-6,2%flechita
flechita