Últimos indicadores


Variacin marzo 2018 respecto de febrero 2018
2,3%
Variacin marzo 2018 respecto de febrero 2018
1,5%
Variacin marzo 2018 respecto de febrero 2018
1,9%
Variacin enero 2018/ diciembre 2017 (desestacionalizado)
0,6%
Variacin 4to. trimestre 2017/4to. trimestre 2016
3,9%flechita
flechita